Formatorii CFCL – mentori de practică pedagogică

Angajații Centrului Formare Continuă și Leadership din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au participat, în perioada 11-13 septembrie, 2023, la un program de formare a mentorilor de practică pedagogică.

Profesorul universitar Dr. Daniel MARA, Decanul Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, formator de mentorat educațional în România, a fost cel care a ghidat cu tact și profesionalism procesul relevant de formare prin: concepte și politici, experiențe și bune practici, instrumentar și valori, toate susținând dezvoltarea profesională și personală a participanților.

Unitățile de conținut abordate de domnul profesor au inclus: Mentoratul de practică pedagogică azi; Profesionalizarea carierei didactice prin mentoratul de practică pedagogică – politici și direcții de acțiune; Mentoratul proiectării activităților didactice; Managementul activităților de practică pedagogică; Portofoliul de practică pedagogică; Evaluarea și autoevaluarea activităților didactice.

Scopul programului constă în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar în domeniul mentoratului de practică pedagogică, atât din perspectiva formării inițiale a personalului didactic, cât și din perspectiva facilitării integrării și adaptării profesorilor debutanți la specificul organizării și funcționării sistemului educațional.

Menționăm că Programul de formare a mentorilor de practică pedagogică se realizează în cadrul subproiectului instituțional:„Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP), Proiectul Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, finanțat de Banca Mondială.