Acreditare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC) este o instituție publică de învățământ superior și formare continuă, cercetare și inovare din Republica Moldova, subordonată Ministerului Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova, parte integrantă a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova și a patrimoniului național, cu personalitate juridică. Instituția a fost înființată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai 1992 „Cu privire la reorganizarea sistemului învățământului universitar”, fiind succesoarea Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat, fondat la 16 august 1940, redenumit în 1955 în Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Universitatea a fost înregistrată la 01 iunie 2007 la Camera Înregistrării de Stat, iar la 17.01.2013 obține statut de organizație necomercială.

Prin Hotărârea de Guvern nr.485 din 13.07.2022, UPSC (persoană juridică absorbantă) a fost reorganizată prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituții publice (persoane juridice absorbite): 1) Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol; 2) Instituția Publică Institutul de Științe ale Educației; 3) Instituția Publică Institutul de Formare Continuă, drepturile și obligațiile persoanelor juridice absorbite fiind trecute integral la persoana juridică Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, inclusiv drepturile și obligațiile care țin de gestiunea patrimoniului (bunurilor).