Date de contact

Anticamera

cfcl@upsc.md
(+373) 22 400 700

Secția Managementul Formării Continue

Aliona LEVIȚCHI, șef secție,
levitchi.aliona@upsc.md,
(+373) 22 400 730, (+373) 67 288 533

Vera EMILIANOV, specialist superior,
emilianov.vera@upsc.md,
(+373) 67 288 528

Serviciul Asigurarea Calității

Aliona AFANAS, șef serviciu
afanas.aliona@upsc.md,
(+373) 68531219

Departamentul Educația Timpurie și Învățământ Primar

Angela TELEMAN, șef departament,
teleman.angela@upsc.md,

Departamentul Psihopedagogie, Psihologie și Management Educațional

Aliona PANIȘ, șef departament,
panis.aliona@upsc.md,
(+373) 62 197 474

 

Departamentul Formarea Continuă a Profesorilor

Elena ȚAP, șef departament,
tap.elena@upsc.md,
(+373) 60 951 789

Recalificare,
recalificare.dfp@upsc.md,
(+373) 60 951 756

Formare continuă,
formare.dfp@upsc.md,
(+373) 68 683 436
(+373) 68 686 385

Departamentul Educația Adulților și Dezvoltare Personală

Tatiana VERDEȘ, șef departament,
verdes.tatiana@upsc.md,
(+373) 69 583 004

Eudochia OJOGA, specialist superior,
ojoga.eudochia@upsc.md,
(+373) 67 288 530

Centrul Național de Educație Rutieră

Anatolie DAICU, șef centru,
daicu.anatolie@upsc.md,
(+373) 22 400 700

Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

Octavian VASILACHI, șef centru, vasilachi.octavian@upsc.md, (+373) 22 466 906

Coordonatorii programelor de formare profesională continuă, recalificare/reconversie profesională

Management educațional, e-mail: tap.elena@upsc.md, tel. (+373) 69 296 938

Pedagogie preșcolară, tel. (+373) 79 120 066, (+373) 22 358 372