Noutăți și anunțuri

Univers Pedagogic PRO, Nr. 42 din 24 noiembrie, 2022

E timpul pentru hrana spirituală!!! E timpul pentru, Univers Pedagogic PRO, ziarul pedagogilor din toată țara! Atașăm Nr. 42 din 24 noiembrie, 2022. Să aveți poftă… de lectură! Cu mare drag de Voi, Centrul Formare […]

Stimați colegi,
Performanța și avansarea Dvs. în carieră este misiunea Centrului Formare Continuă și Leadership!

Viorica ANDRIȚCHI,

Doctor habilitat, profesor universitar,
director al Centrului Formare Continuă și Leadership, UPSC,

andritchi.viorica@upsc.md, (+373) 22 400700

Cine suntem?

Centrul Formare Continuă și Leadership reprezintă o structură organizațională a Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău, creată prin decizia Senatului, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 485/2022 Cu privire la reorganizarea Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău prin fuziune (absorbție) cu Institutul de Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Tiraspol și Institutul de Formare Continuă.

Spre ce aspirăm?

Prioritatea strategică 1

Asigurarea accesului la servicii de formare continuă de calitate, relevantă nevoilor de dezvoltare profesională și personală, pentru toate cadrele didactice și manageriale din țară, pe întreg parcursul vieții […]

Prioritatea strategică 2

Diversificarea ofertei curriculare de formare continuă în vederea dezvoltării competențelor profesionale și personale și consolidarea motivației cadrelor didactice și manageriale pentru implementarea […]

Prioritatea strategică 3

Creșterea performanțelor și îmbunătățirea funcționalității Centrului de Formare Continuă și Leadership prin modernizarea infrastructurii, dezvoltarea capitalului uman, a capacității instituționale […]

Prioritatea strategică 4

Crearea noilor medii de formare continuă, motivante și dezvoltative, inclusiv digitale, implementarea, în condiții de siguranță, a tehnologiilor digitale, a strategiilor active/ interactive, inclusiv […]

Prioritatea strategică 5

Promovarea programelor de educație generală a părinților/ tutorilor, adulților interesați de învățare și dezvoltare continuă, în vederea facilitării afirmării personale, îmbunătățirea calității vieții […]

Ce oferim?

  • programe de formare profesională continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere din învățământul general și profesional tehnic
  • seminare, ședințe de training pentru formarea mentorilor de inserţie profesională/ de dezvoltare profesională
  • ședințe de coaching de dezvoltare profesională pentru specialiștii tineri (personal didactic și personal de conducere)
  • seminare de educaţie parentală, pentru părinţii care au copii de vârste diferite […]