Istoric

Centrul Formare Continuă și Leadership

Centrul de Formare Continuă şi Leadership a fost înființat în anul 2022 în rezultatul implementării reformei în învățământul universitar şi a sistemului de cercetare din Republica Moldova. Acesta a devenit o structură organizaţională a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, creată prin decizia Senatului, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 485/2022 cu privire la reorganizarea UPS „Ion Creangă” din Chişinău după imediata fuziune (absorbţie) cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Tiraspol şi Institutul de Formare Continuă.

CFCL și-a început activitatea de formare profesională continuă în baza programelor acreditate de ANACEC în instituțiile absorbite activând în sediul fostului Institut de Ştiinţe ale Educaţiei din mun. Chișinău, strada Doina 104.

Drept prim director al instituției a fost numită Viorica Andrițchi, doctor habilitat, profesor universitar.