Serviciul Asigurarea Calității

Aliona AFANAS,
dr. hab., conf. univ.
Șef Serviciul Asigurarea Calității

Serviciul Asigurarea Calității (în continuare SAC) este o subdiviziune direct subordonată directorului Centrului Formare Continuă și Leadership (CFCL), fiind responsabilă de monitorizarea, evaluarea și asigurarea calității, serviciilor de formare, dezvoltare profesională și personală a pedagogilor și cadrelor de conducere din învățământul general și a personalului profesional tehnic, precum și de educație generală a părinților/ tutorilor, adulților.

Misiunea Serviciului Asigurarea Calității este de a promova și menține calitatea și performanța activităților de formare, menite să asigure progresul academic în corespundere cu provocările societății moderne, nevoilor formabililor.

Scopul SAC: planificarea, monitorizarea, evaluarea,optimizarea continuă a calității serviciilor de formare oferite de CFCL, racordate la nevoile și așteptările beneficiarilor UPS „I. Creangă”, în raport cu cerințele pieței muncii.

Obiectivele SAC:

  • Evaluarea calității procesului de formare profesională/recalificare a cadrelor didactice și manageriale din țară, pe întreg parcursul vieții, în diverse contexte formale, nonformale, informale și variate forme de organizare;
  • Monitorizarea dinamicii contingentului de formabili în cadrul universității, prin evidență constructivă și pertinentă;
  • Eficientizarea pregătirii continue a cadrelor didactice, prin analiza și evaluarea activităților de formare;
  • Extinderea ofertelor de formare prin implementarea și analiza instrumentelor de monitorizare și evaluare a calității în cadrul CFCL.

Activitate

Acte normative