Departamentul Formarea Continuă a Profesorilor

Misiune

Promovarea inovației și reformei în educație, asigurarea cadrului pentru dezvoltare personală și profesională a personalului didactic din învățământul general, în corelație cu standardele profesionale a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere, cu standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.

Viziune

Departamentul Formarea Continuă a Profesorilor este o subdiviziune multifuncțională a Centrului Formare Continuă și Leadership ce are drept scop asigurarea calității procesului educațional în instituțiile de învăţământ general din RM. Acesta își propune să contribuie benefic la creşterea competitivităţii sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice, la promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, a culturii învățării pe tot parcursul vieții.

Obiective generale

 1. oferirea serviciilor de calitate în domeniul de formare continuă a profesorilor, managerilor din sistemul de învățământ general;
 2. profesionalizarea activității didactice şi de conducere;
 3. dezvoltarea competențelor generale şi specifice ale cursanților, sporirea performanțelor lor;
 4. implementarea conceptului calității educaționale la nivel de sistem şi de unitate de învățământ, de disciplină/domeniu în care activează;
 5. promovarea valorilor democratice şi dezvoltarea culturii generale.

Coordonatori de program

 • Achiri Ion, dr., conf. univ., Matematica (CV)
 • Arsene Ion, dr., conf. univ., Chimia (CV)
 • Bocancea Viorel, dr. conf. univ., Fizica (CV)
 • Boz Olga, dr., conf. univ., Limba și literatura română (școala națională) (CV)
 • Dermenji Svetlana, dr., conf. univ., Limba și Literatura română, (alol.) (CV)
 • Ețco Irina, dr., conf. univ., Arte plastice (CV)
 • Guzun Maria, lector univ., Limba Franceză (CV)
 • Lisnic Angela, dr., conf. univ., Istoria (CV)
 • Nedbaliuc Boris, dr., conf. univ., Biologia (CV)
 • Prunici Elena, asistent universitar, Biologia, Chimia (CV)
 • Sali Larisa, dr. conf. niv., Matematica (CV)
 • Simac Ana, dr., conf. univ., Educația tehnologică (CV)
 • Sochircă Elena, dr., conf. univ., Geografia (CV)
 • Șchiopu Lucia, dr., conf.univ., Limba engleză  (CV)
 • Topor Gabriella, dr., conf. univ., Limba și literatura rusă (șc. națională) (CV)
 • Țvic Irina, dr., conf. univ., Limba și literatura rusă (școala rusă) (CV)
 • Ursu Valentina, dr., conf. univ., Educație pentru societate (CV)
 • Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ.,  Psihopedagogia artelor (CV)
 • Vascan Teodora, dr., conf. univ., Informatica și tehnologii WEB (CV)

Oferta de formare a cadrelor didactice

Planul ofertă de formare până la 31.12.2022 (PDF)

 • Arte plastice
 • Biologia
 • Chimia
 • Dezvoltare personală
 • Educația pentru societate
 • Educația tehnologică
 • Fizica
 • Geografia
 • Informatica
 • Informatica și tehnologii WEB
 • Istoria
 • Limba bulgară
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba și literatura română (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale)
 • Limba și literatura română (școala națională)
 • Limba și literatura rusă (școala națională)
 • Limba și literatura rusă (școala rusă)
 • Matematica
 • Psihopedagogia artelor
 • Psihopedagogie
 • Modulul B: Psihopedagogie – 6 credite
 • Modulul C: TIC în educație – 2 credite
 • Modulul D: Branding profesional – 2 credite

Oferta de Recalificare

 • Arte plastice
 • Educația pentru societate
 • Educația tehnologică
 • Geografia
 • Informatica
 • Istoria
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba și literatura română
 • Limba și literatura rusă
 • Matematica

Membrii departamentului

Șef departament:

 • Elena ȚAP, dr. conf. univ. (CV)

Formarea cadrelor didactice:

 • Ecaterina BULICANU, specialist superior (CV)
 • Cristina BENZARI, specialist superior (CV)

Date de contact: +373 68 683 436; +373 68 686 385
Email: formare.dfp@upsc.md

Recalificare:

 • Olga ZLOTEA, specialist superior (CV)
 • Daniela COTOVICI, specialist superior (CV)

Date de contact: +373 60 951 756
Email: recalificare.dfp@upsc.md