Echipa de conducere

Viorica ANDRIȚCHI

Director Centrul Formare Continuă și Leadership,
doctor habilitat, profesor universitar,
andritchi.viorica@upsc.md, (+373) 22 400 700

AB

Director adjunct
Centrul Formare Continuă și Leadership
,