Înscriere

PLANUL DE FORMARE CONTINUĂ
A CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE
DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL/PROFESIONAL TEHNIC
PENTRU ANUL 2024

Programe de perfecționare

Programe de recalificare profesională

Module tematice de formare continuă