Centrul Național de Educație Rutieră

Misiune

Centrului Național de Educație Rutieră din cadrul Centrului Formare Continuă și Leadership și-a trasat drept scop asigurarea metodologică a calității procesului de educație rutieră la toate nivelurile de învățământ și a siguranței traficului rutier.

Obiectivele generale:

 • participarea la reuniunile naționale și internaționale cu relevanță pentru educația rutieră și siguranța traficului rutier;
 • participarea în grupuri de lucru (de interes național) pentru actualizarea, completarea cadrului normativ din domeniul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și a transportatorilor rutieri;
 • asigurarea premiselor curriculare, informaționale, tehnologice, în contextul calității și relevanței programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și a transportatorilor rutieri;
 • diversificarea relațiilor de parteneriat cu instituții prestatori de servicii educaționale și cu instituții cu competențe în domeniul siguranței rutiere.

Oferta de formare:

 • Programe de formare profesională continuă acreditate:
  • Psihopedagogie
 • Module tematice:
  • Formarea evaluatorilor din sistemul de formare a conducătorilor de vehicule pentru examinatorii/evaluatorii din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule
  • Didactica de specialitate

Echipa de formatori:

 • Daicu Anatolie, Șef Departament, doctor în științe inginerești, lector universitar (CV)
 • Buimestru Lilia, doctor în științe pedagogice, lector universitar (CV)
 • Onceanu Vasile, doctor în științe inginerești, conferențiar universitar (CV)
 • Manole Nicolae, master în științe pedagogice, asistent universitar (CV)
 • Balica Gheorghe, master în științe pedagogice, asistent universitar (CV)

Mesajul echipei către comunitatea pedagogică/beneficiari: ÎNVAȚĂ CEVA NOU ÎN FIECARE ZI; VIAȚA ARE PRIORITATE!