Departamentul Educația Adulților și Dezvoltare Personală

Misiune

Departamentul Educația Adulților și Dezvoltare Personală își propune să promoveze principiile unei societăți deschise, motivând și sprijinind persoanele și organizațiile interesate de învățarea și dezvoltarea continuă, prin desfășurarea diverselor activități formale și non-formale, în vederea facilitării afirmării personale și profesionale, asigurării calității vieții, dar și pentru o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare.

Viziune

Departamentul Educația adulților și Dezvoltare personală este o subdiviziune multifuncțională a Centrului Formare Continuă și Leadership prin care sunt oferite adulților programe și servicii calitative de informare, instruire și consultanță, axate pe formarea și dezvoltarea abilităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Obiective generale

  1. Promovarea educației adulților și a învățării pe tot parcursul vieții, prin organizarea diverselor activități de informare, formare și consultanță, în vederea facilitării afirmării personale și profesionale.
  2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale adaptate cerințelor specifice activităților de învățare a adulților, prin cooperarea cu partenerii naționali și internaționali și atragerea de fonduri.
  3. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului şi a formatorilor asociaţi, în vederea sporirii calității activităților desfășurate și a serviciilor prestate, în conformitate cu cerinţele timpului şi cu cadrul de competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
  4. Promovarea și dezvoltarea învățământului la distanță și a altor forme inovative de instruire, pentru a răspunde mai eficient necesităților beneficiarilor – persoane, organizații interesate de învățarea și de dezvoltarea continuă.
  5. Promovarea imaginii departamentului, a Centrului Formare Continuă și Leadership și a practicilor de succes din activitățile desfășurate și serviciile prestate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, prin valorificarea celor mai efective strategii de marketing.

Echipa de formatori

  • Tatiana VERDEȘ, șef departament, dr. conf. univ. (CV)
  • Svetlana NASTAS, dr. (CV)
  • Inga PLATON, dr. (CV)
  • Ecaterina MOGA, dr. (CV)