Nomenclatoarele domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor în proces de actualizare

Astăzi, 6 septembrie 2023, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Centrului de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău de a oferi formare profesională calitativă cadrelor didactice din sistemul de Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT)” implementat cu sprijinul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a avut loc o ședință operațională ce vizează diverse aspecte relevante în procesul de actualizare a Nomenclatoarelor domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, cu implicarea activă atât a echipei de experți: OBADĂ Liuba, ȘARGO Aliona, GRIZA Ina, NEGREAN Mariana, BERCU Victoria, CIOBANU Alexandru, BANTAȘ Virgil, ANTOCI Eduard; cât și a reprezentanților MEC și MMPS: GÎNCU Silviu, NANI Carolina, STÎRCUL Mariana, CONDRUC Viorica, RUSNAC-FRĂSINEANU Magdalena; reprezentantul GIZ – BABALĂU Vitalie și a echipei de proiect – BARBĂNEAGRĂ Alexandra, ANDRIȚCHI Viorica, VERDEȘ Tatiana.

Participanții au reiterat importanța actualizării Nomenclatoarelor, raportat la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), cu implicarea și colaborarea furnizoriilor de programe de studii și sectorului privat.

MULȚUMIM MULT TUTUROR CELOR DEDICAȚI!