Departamentul Educația Timpurie și Învățământ Primar

Misiune

Misiunea Departamentului Educație Timpurie și Învățământ Primar rezidă în promovarea politicii şi strategiilor educaționale naţionale, a culturii învățării pe tot parcursul vieții, prin asigurarea cadrului propice pentru dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar, conform nevoilor profesionale și standardelor de competenţă profesională.

Obiective generale

 • promovarea programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, corespunzător specialităților Educație timpurie și Învățământ primar;
 • promovarea programelor de recalificare profesională pentru beneficiari la specialitățile Educație timpurie și Învățământ primar;
 • promovarea modulelor tematice adresate cadrelor didactice din sistemul de educație timpurie și învățământ primar în vederea asigurării reușitei educației centrate pe copil.

Ofertă de formare

Programe de formare profesională continuă acreditate:

 • Educație timpurie
 • Pedagogia Învățământului Primar

Programe de recalificare acreditate:

 • Educație timpurie
 • Pedagogia Învățământului Primar

Module tematice:

 • Dislexia, Disgrafia și Discalculia: modalități de depășire în clasele primare

Echipa de formatori

 • TELEMAN Angela, șef departament, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • URSU Ludmila, doctor în științe pedagogice, profesor universitar
 • PASCARI Valentina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • GÂNJU Stela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • DUBINEANSCHI Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • CURACIȚCHI Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • CIOBANU Valentina, doctor, conferențiar universitar (CV)
 • CARABET Natalia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • HAHEU Efrosinia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • VACARCIUC Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • PAVLENCO Mihaela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
 • BARALIUC Nadejda, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar