Noutăți și anunțuri

Webinar gratuit pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar

Sâmbătă, 16.09.2023, ora 10:00/online, Departamentul Educație timpurie și Învățământ primar din cadrul Centrului de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” organizează webinarul „Metode și tehnici utile în disciplinarea pozitivă a […]

Univers Pedagogic pro! Nr. 31 din 07 septembrie, 2023

Dragi pedagogi,a demarat un nou an de învățământ,în acest context, săptămânalul Pedagogilor din toată țaravine să vă reamintească că vă este alături în parcursul ce vi l-ați asumat!Vă dorim inspirație nesecată și răbdare nemărginită!

Univers Pedagogic pro! Nr. 30 din 31 august, 2023

Dragi cititori și consumatori de on-line,așa cum v-am obișnuit,vă invităm să lecturăm împreunăsăptămânalul Pedagogilor din toată țara! Cu mare drag de voi,Centrul de Formare Continuă și Leadershipal Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Formatorii CFCL la Maratonul educațional din raionul Cahul

Convinși că profesionalismul formatorilor din cadrul Centrului de Formare Continuă și Leadership va crește valoarea Conferinței pedagogice anuale, Direcția Generală Învățământ Cahul a înaintat către CFCL o solicitare de susținerea în desfășurare lucrărilor Maratonului educațional […]

Univers Pedagogic pro! Nr. 29 din 24 august, 2023

Dragi cititori!Stimați parteneri!Scumpi colegi! Echipa redacțională a revenit din vacanță!Deci, azi veți avea pe masă un nou și captivant număral săptămânalului pedagogilor din toată țara! Citiți cu poftă! Cu mare drag de voi,Centrul de Formare […]

Stimați colegi,
Performanța și avansarea Dvs. în carieră este misiunea Centrului Formare Continuă și Leadership!

Viorica ANDRIȚCHI,

Doctor habilitat, profesor universitar,
director al Centrului Formare Continuă și Leadership, UPSC,

andritchi.viorica@upsc.md, (+373) 22 400700

Cine suntem?

Centrul de Formare Continuă și Leadership reprezintă o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău, abilitată să presteze servicii de învățare pe tot parcursul vieții (lifelong learning) pentru personalul didactic și managerial din învățământ, adulți, tineri, precum și activități de cercetare științifică în vederea modernizării proceselor de formare continua și asigurarea calității educației.

Spre ce aspirăm?

Prioritatea strategică 1

Diversificarea ofertei de formare continuă în vederea dezvoltării competențelor profesionale și consolidarea motivației cadrelor didactice și manageriale pentru implementarea reformei, […]

Prioritatea strategică 2

Asigurarea accesului la servicii de formare continuă de calitate, relevantă nevoilor de dezvoltare profesională și personală, pentru toate cadrele didactice și manageriale din țară,  […]

Prioritatea strategică 3

Crearea noilor medii de formare continuă, motivante și dezvoltative; digitalizarea procesului, implementarea, în condiții de siguranță, a tehnologiilor digitale, a strategiilor active/interactive,[…]

Prioritatea strategică 4

Promovarea programelor de educație generală a adulților, interesați de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea afirmării personale, îmbunătățirea calității vieții,  […]

Prioritatea strategică 5

Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin realizarea cercetărilor pedagogice, promovarea celor mai relevante rezultate investigaționale în procesul de formare continuă,  […]

Ce oferim?

  • Programe acreditate de formare continuă
  • Servicii de educaţie generală a adulţilor, tinerilor, 
  • Expertiză didactică și managerială, consultanţă pentru personalul didactic și de conducere
  • Servicii de expertizare/avizare a materialelor, produselor curriculare, inclusiv a produselor pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale.
  • Servicii de editare a resurselor metodologice şi a publicaţiilor în domeniul științelor educaţiei și al formării profesionale continue.
  • Servicii de consiliere psihologică a cadrelor didactice și manageriale și întremare a sănătății în Profilactoriu.
  • Activități de cercetare științifică 
  • Elaborarea și difuzarea resurselor de învățare metodologice, […]