Activități de formare continuă pentru cadrele didactice de la LT „Orizont” 

Formatorii Centrului de Formare Continuă și Leadership din cadrul Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” au desfășurat un șir de seminare productive și eficiente cu participarea cadrelor didactice din filialele IPÎ LT „Orizont”. Astfel, specialiștii au reușit să implementeze strategia de bază, stringentă pentru asigurarea calității procesului educațional, dar și pentru dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și manageriale.

Prin stagiile de formare continuă organizate, CFCL își pune drept scop motivarea profesorilor care își doresc să se manifeste activ în obţinerea progresului şcolar, stimularea creativității şi dorinţei de a se afirma profesional. Amintim că de acest fapt va depinde și gradul de satisfacţie a elevilor şi părinţilor care la rândul lui este determinat și de pregătirea profesională a pedagogilor, regăsită în gradele didactice obţinute, în numărul de publicaţii, în rezultatele la concursuri şi olimpiade şcolare. Extrem de importantă este disponibilitatea profesorilor către perfecţionare și autoperfecţionare adaptate în permanenţă nevoilor noilor generaţii de elevi şi părinţi.

Colectivul de cadre didactice și manageriale din cadrul filialelor IPÎ LT „Orizont” și-au exprimat recunoștința față de formatorii CFCL pentru activitățile realizate profesionist și cu dăruire.