Noutăți și anunțuri

Masterclass pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar

Sâmbătă, 05 noiembrie, peste 250 de cadre didactice din instituțiile de învățământ preșcolar au participat la un masterclass gratuit, organizat de Departamentul Educație timpurie și Învățământ primar din cadrul Centrului Formare Continuă și Leadership al […]

Programul de formare continuă Educația pentru media

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită profesorii care predau la treapta gimnazială și liceală la programul de formare continuă Educația pentru media. Cursul își propune să dezvolte competențele media ale cadrelor didactice, astfel încât, ulterior, […]

Stimați colegi,
Centrul de Formare Continuă și Leadership își propune să contribuie activ la transformarea personală și profesională a DVS.

Elena Țap,

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
director al Centrului Formare Continuă și Leadership, UPSC,

tap.elena@upsc.md, (+373) 22 400700

Cine suntem?

Centrul de Formare Continuă și Leadership reprezintă o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău, abilitată să presteze servicii de învățare pe tot parcursul vieții (lifelong learning) pentru personalul didactic și managerial din învățământ, adulți, tineri, precum și activități de cercetare științifică în vederea modernizării proceselor de formare continua și asigurarea calității educației.

Spre ce aspirăm?

Prioritatea strategică 1

Diversificarea ofertei de formare continuă în vederea dezvoltării competențelor profesionale și consolidarea motivației cadrelor didactice și manageriale pentru implementarea reformei, […]

Prioritatea strategică 2

Asigurarea accesului la servicii de formare continuă de calitate, relevantă nevoilor de dezvoltare profesională și personală, pentru toate cadrele didactice și manageriale din țară,  […]

Prioritatea strategică 3

Crearea noilor medii de formare continuă, motivante și dezvoltative; digitalizarea procesului, implementarea, în condiții de siguranță, a tehnologiilor digitale, a strategiilor active/interactive,[…]

Prioritatea strategică 4

Promovarea programelor de educație generală a adulților, interesați de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea afirmării personale, îmbunătățirea calității vieții,  […]

Prioritatea strategică 5

Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin realizarea cercetărilor pedagogice, promovarea celor mai relevante rezultate investigaționale în procesul de formare continuă,  […]

Ce oferim?

  • Programe acreditate de formare continuă
  • Servicii de educaţie generală a adulţilor, tinerilor, 
  • Expertiză didactică și managerială, consultanţă pentru personalul didactic și de conducere
  • Servicii de expertizare/avizare a materialelor, produselor curriculare, inclusiv a produselor pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale.
  • Servicii de editare a resurselor metodologice şi a publicaţiilor în domeniul științelor educaţiei și al formării profesionale continue.
  • Servicii de consiliere psihologică a cadrelor didactice și manageriale și întremare a sănătății în Profilactoriu.
  • Activități de cercetare științifică 
  • Elaborarea și difuzarea resurselor de învățare metodologice, […]